Kristīgs viedoklis par evolūciju.

Evolūcija tiek uzskatīta par zinātnes faktu nevis tādēļ, ka to varētu zinātniski pierādīt, bet tādēļ, ka tās vienīgā alternatīva - radīšana - ir pilnīgi nepieņemama cilvēkam, kas balstās uz ateisma ideoloģijas, t.i., noliedz Dieva eksistenci. Evolucionisti apgalvo, ka visums radās no nekā Lielā sprādziena laikā. Kad evolucionistiem jautā, kas bija pirms Lielā sprādziena, viņi atbild, ka nebija absolūti nekā. Šī viena argumenta jau pietiek, lai atmestu evolūcijas teoriju, kā nederīgu un absurdu, jo ja visums var pats no sevis rasties no nekā, tad kāpēc 14 miljardu gadu laikā vēl neradās tādi Lielie sprādzieni, jo tas tak ir tik vienkārši nav vajadzīgs Dievs, nav vajadzīgs pat iemesls, nav vajadzīgs nekas. Puff un gatavs. Pat pašas pārdrošākās pasakas nobāl evolūcijas teorijas priekšā, jo lai izveidotu skaistu princi princesei ir vajadzīgs kaut kāds "materiāls" - varde, paša princese un vēlme tikt pie prinča, bet evolucionistiem nevajag absolūti neko, pat paša princese, kas vēlētos princi evolucionistiem nav vajadzīga. Tieši šo nostāju spilgti atspoguļo viena padomju laika dziesma, kur ir šādi vārdi: "Kas bija nekas, kļuva viss."

Evolūcijas teorija apgalvo, ka neorganiskās vielas, kuras bez jebkāda iemesla radās no nekā Lielā sprādziena rezultātā, kaut kādā veidā sāka veidot vienkāršās dzīvības formas, kas savukārt vairojās un mainījās, radot visu pastāvošo dzīvības formu daudzveidību. Saskaņā ar šo uzskatu visas baktērijas, augi, dzīvnieki un cilvēki radušies vienkāršas nejaušības rezultātā no viena paša priekšteča, kurš kaut kā sācis eksistēt. Tas viss ir radies nejauši bez kāda saprāta vai plāna. Galvenais priekšnosacījums šai teorijai "no molekulas līdz cilvēkam" (molecule-to-man) ir tas, ka ūdeņradis pietiekami ilgā laikā pārvēršas par cilvēku.

Var ieskicēt vismaz desmit pakāpienus, kurus evolūcijai nejaušu kombināciju rezultātā vajadzētu pārvarēt.

1. Nedzīvā matērija

no nebūtības rodas matērija, telpa un laiks, sāk eksistēt, tas kas neeksistēja

Lielais izrāviens - Lielais sprādziens

2. Vienšūņi

3. Bezmugurkaulnieki

4. Zivis (mugurkaulnieki)

5. Abinieki

6. Rāpuļi

7. Putni

8. Zīdītāji

9. Pērtiķi

10. Cilvēki

Evolūcijas teorijas piekritēju priekšstats līdzinās bērnu pasakas zinātniskotai versijai, par vardes pārtapšanu skaistā princesē. Lai gan evolūcijas teorija noliedz bibliskās radīšanas brīnumainos aspektus, tā tomēr apgalvo, ka pietiekami ilgā laikā evolūcijas process noved pie tikpat brīnumainiem rezultātiem.

Tiek runāts par lielo sprādzienu, kas deva sākumu visai pasaulei, tagad iedomāsimies pārs kilogramus trotila (sprāgstviela), ja to neaiztiek, nesit un neaizdezina, tad tā arī stāvēs un neradīs sprādzienu, jo nav ārējās iedarbības t.i., lai kaut kas notiktu nepieciešama ārēja iedarbība visupirms, otrkārt sprādziens vienmēr ir destruktīvs nevis radošs. Kristieši un citu reliģiju pārstāvji par visa sākumu uzskata Dievu - saprātīgu būtni, kas ir pārāka par visu. Svētajos Rakstos mēs lasām: "Es esmu alfa un omega..." t.i. sākums un beigas.

 
 

iet uz

sākums, izpēte, saites, new

 

© 2021 Pax vobis