Kristīgs viedoklis par evolūciju.

sekas - postošais liberālisms

Pirms runāt par liberālismu pievērsīsimies svētajiem rakstiem. Mozus pirmajā grāmatā lasām sekojošo.

Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla, pēc Dieva tēla viņš radīja to - vīrieti un sievieti viņš radīja! Un Dievs viņus svētīja un teica: "Augļojieties un vairojieties, piepildiet zemi un pakļaujiet to - valdiet pār zivīm jūrā un putniem debesīs, pār visu, kas dzīvs un rāpo pa zemi!"

Multimiljardieri jau sen nonākuši pie slēdziena, ka pats vērtīgākais pasaulē ir dzīvība un ne vis nauda, kā to domā daudzi cilvēki un tieši tāpēc nosprieduši paņemt savās rokās varu pār dzīvību un nāvi pielīdzinot sevi dieviem, kas nosaka visas cilvēces likteni. Skatīt wikipēdiju en es ru

Multimiljardieri sapņo ar tehnoloģiju palīdzību evolucionēt par supercilvēkiem un dzīvot mūžīgi un pamest tikai dažus miljonus cilvēku, kas viņiem būtu vergi un nodrošinātu "normālu" dzīvi. Šis plāns jau ir darbībā. Vislabāk cilvēku skaita samazināšanai kalpo kari un nemieri, ja tos var izraisīt, tad tas ir ļoti ideāli. Sabiedrībās, kur nepieņem karu labs līdzeklis ir ekonomiskā krīze, jo tā atņem cilvēkam iztikas līdzekļus, rada nedrošību, kā rezultātā daudzi atsakās no vecāku pienākumiem, kā arī cilvēku var novest līdz pat izmisumam un dažos gadījumos līdz pašnāvībai.

Sarkanais terors aizrāva 60 miljonus cilvēku, Hitlera izraisītais karš 22 miljoni dzīvību, Ķīnā Mao Dzeduna valdīšanas laikā vairāk kā 60 miljoni cilvēku, 300 tūkstoši nogalināja Gvatemalā, vairāk kā 22 miljoni nogalināts Kambodžā, 1,5 miljoni nogalināts Turcijā, 300 tūkstoši Ugandā, 800 tūkstoši nogalināts Ruandā kopā sanāks vairāk, kā 150 miljoni.

Hitlera un Staļina noziegumi ir kļuvuši par vēsturi, bet komunistiskā Ķīna ASV atbalstīta turpina nogalināt cilvēkus. Komunistiskā Ķīna ir pārvērsta par globālistu eksperimentālo laboratoriju, pēc kuras parauga viņi vēlētos ieviest kārtību visā pasaulē. ASV un Anglija otrā pasaules kara laikā atbalstīja komunistisko teroristu Mao Dzedunu, un izspieda no politikas nacionāli noskaņoto Čan Kaiši.

Bila Klintona mentors Džordžtaunas profesors un politologs Kerols Kviglijs (Carroll Quigley) savā grāmatā "Traģēdija un cerība" (Tragedy & hope) atklāj, kā Angloamerikāņi atbalstīja autoritāros režīmus sākot ar komunistiem un beidzot ar nacistiem. Multimiljardieri bez pārtraukuma cildina korumpēto KTR valdību un atzīst to, kā paraugu pārējai pasaulei, kur var realizēt visas globālistu idejas. 1973. gada 10. augustā New York Times Dāvids Rokfellers (David Rockefeller) publicē rakstu, kurā viņš cildina un atbalsta Mao Dzeduna režīmu: "Sociālais eksperiments KTR Mao Dzeduna vadībā ir pats svarīgākais un nozīmīgākais visā vēsturē."

KTR par savu politisko kursu no Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) saņēma vairāk apbalvojumu, kā kāda cita valsts. Globālisti KTR modeli uzskata par pasaules pārvaldes nākotni. Pateicoties globālistu iegribām Ķīnā ir pieņemts likums par vienu bērnu, nepaklausīgie tiek bargi sodīti. KTR ir ieviests piespiedu aborts.

Depopulation should be the highest priority of foreign policy towards the third world. Henry Kissenger 1974. Cilvēku skaita samazināšanai jākļūst par prioritāti attiecībā uz trešās pasaules valstīm. Tā secina Henrijs Kisindžers 1974. g. Ķīna pilnā apjomā pilda globālistu vēlmes, tiek nogalināti nedzimuši bērni, kā arī ir ieviesta eitanāzija "nederīgiem elementiem" - veciem un slimiem. Šādu nākotni mums visiem ir paredzējuši globālisti, kas sāk realizēties arī "demokrātiskajās" valstīs tādās, kā Holande un Nīderlande.

"Racionālisms" tirāniem vienmēr ir devis attaisnojumu pret cilvēku izturēties sliktāk nekā pret lopu. Roberts Tomass Maltuss (Robert Thomas Malthus) paziņoja, ka zemi no ubagiem varētu "attīrīt" ar bada palīdzību. Pats Roberts ir izaudzis pārticīgā ģimenē. Maltusa piedāvājums "attīrīt" pasauli ar bada palīdzību vēlāk tika nosaukts par Maltusa katastrofu. Maltusa idejas ielika pamatu ideoloģijai, kas pasaulē dominē pēdējos 200 gadus.

Darvins kvēls Maltusa teorijas piekritējs izveidoja evolūcijas teoriju, kas atbalsta vājāko un mazāk pielāgojušos iznīcināšanu ne tikai dzīvnieku, bet arī cilvēku vidū, jo pēc viņa teorijas cilvēks nav nekas vairāk, kā dzīvnieks.

1870 - tajos gados Galtons izstrādāja biometriju, kā līdzekli cilvēku atlasei un licencēšanai, kas kalpoja kā atļauja vairoties. 1904. g. euģēniķa Čārlza Davenporta (Charles Davenport) vadībā ASV tika aizsākta programma Cold Spring Harbor, ko finansēja Karnegi (Carnegie), Rokfellers (Rockefeller) un Herimans (Harriman). Uz 1907. gadu ASV stājas spēkā likums par sterilizāciju.

1910. gadā ASV izveidoja euģēnisko arhīvu, bet Angiljā tika izveidots dienests, kas realizētu dzīvē euģēnistu idejas. Šie darbinieki noteica, ka var atņemt bērnu, ko vajadzētu sterilizēt un dažos gadījumos nogalināt bez lieka "trokšņa".

Kad Hitlers 1933. gadā Vācijā nāca pie varas, viņš ņemot par paraugu ASV praksi euģēnikā nekavējoties pieņēma likumu par sterilizāciju.

Pēc otrā pasaules kara daudzi nacistiskie noziedznieki netika sodīti par noziegumiem pret cilvēci, jo viņi bija izcili euģēnisti un ļoti noderēja "progresa" virzīšanai uz priekšu. Globālistus uztrauca fakts, ka nacisms ir atklājis patieso euģēnikas seju, tāpēc steidza sev "šūt jaunas drānas". Žurnāls Euģēnika pārtapa par Sociālo bioloģiju, ASV dzimstības ierobežošanas līga pārtapa par Ģimenes plānošanu, parādījās jauni termini, tādi kā transhumānisms, populācijas kontrole, dzīvotspēja, konservācija un aizstāja tādus terminus, kā rasu higiēna un sociālais darvinisms. Euģēnisti pēckara pasaulē pārvērtās par "cienījamiem" antropologiem, biologiem un ģenētiķiem.

Pēc otrā pasaules kara tie, kas karoja pret nacistiem uzsāka operāciju Paperclip (saspraude), kuras laikā no nacistiskās Vācijas uz ASV slepeni tika izvesti tūkstošiem nacistisko zinātnieku. Pirmie datori tika euģēnistu radīti euģēnikas vajadzībām, koncentrācijas nometnē ieslodzītajiem uz rokas bija tetovējums ciparu veidā, ko ievadīja un apkopoja pirmajos IBM datoros. Latvijā ieviestie personas kodi kalpo tam pašam mērķim. Globālistiem neeksistē personības, kam būtu vārds un uzvārds, viņiem cilvēks ir tikai statistika - cipars datorā, kuru viņiem vajag reducēt līdz noteiktam skaitlim.

Zvērināts euģēniķis Juliāns Hakslijs (Julian Huxley) kopā ar bijušo SS oficieri princi Bernhardu Bilderburgas kluba vadītāju un Anglijas princi Filipu nodibināja Pasaules dabas fondu (wwf). Šo cilvēku noskaņojumu spilgti izsaka paša prinča Filipa vārdi publicēti Vācu preses aģentūrā DPA 1988. g. augustā: "Reinkarnējoties, es vēlos uz zemi atgriezties, kā nāvējošs vīruss, lai atrisinātu Zemes pārapdzīvotības problēmu."

Juliāna Hakslija brālis Oldess (Aldous) antiutopiskā romāna Brīnišķīgā jaunā pasaule (Brave new world) autors vēl pirms nāves atzinās, ka 1932. gadā izdotā grāmatas pamatā nav izdoma, bet gan tas ko ēnā stāvošā elite gribēja panākt. "Es domāju, ka tehnokrātiskā diktatūra visdrīzāk līdzināsies manis aprakstītajam modelim, bet ne Orvela romāna 1984. g. modelim, un ne tāpēc, ka tas būtu humānāks, bet gan tāpēc, ka jaunās pasaules modelis ir daudz racionālāks." Tā Oldess Hakslijs par cilvēces nākotni.

Pakāpeniski atšķirība starp plebejiem un vadošo klasi pieaugs, līdz kādu dienu tā sasniegs savu kulmināciju, kad padotie nespēs iebilst valdošajai klasei, tāpat kā aitas ir mēmas aitas gaļas ražotāju priekšā. Tā Bertrans Rassels (Bertrand Russel). Oldess Hakslijs līdzīgi citiem "izciliem" euģēnistiem pat necenšas slēpt savus nodomus un sevi uzskata par pārākiem nekā parastie cilvēki. Šie euģēniķi atklāj, ka viņu mērķis nav vis pilnveidot parasto cilvēku, bet gan to nostumt evolūcijas mēslainē, panākot, ka parastais cilvēks kļūst viegli manipulējams - vadāms, kā auto. Nobela laureāts Bertrans Rassels apraksta, kā dzīvsudrabs un dažādas citas vielas ietekmē smadzeņu darbību un veicina daļēju lobotomiju un panāk verdzisku paklausību: "Ar pārtikas, zāļu un aizliegumu palīdzību tiks izveidots tāds cilvēku tips, kas ir vēlams valdošajiem un valdošo kritika kļūs psiholoģiski neiespējama." Lūk, tā euģēnisti plāno pasteidzināt evolūciju un izveidot divas klases, valdošos un vergus, kas būtu apmierināti pat ar pašu draņķīgāko eksistenci.

 
 

iet uz

 

sākums, izpēte, saites, new

 

© 2021 Pax vobis