iz dzīves

 

jeb, kā klājas Rēzeknes - Aglonas diecēzē

 
     
 

2009.06.09

Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kalps nesaprot, ko viņa kungs dara; bet Es jūs esmu saucis par draugiem, tāpēc, ka visu, ko Es esmu dzirdējis no Sava Tēva, Es jums esmu darījis zināmu. (izvilkums no Sv. Jāņa evanģēlija 15.15)

Man personīgi liekas, ka Buļa kungs šo Sv. Rakstu gabalu nav pamanījis, jo es par bīskapa Buļa vizitāciju savā draudzē uzzinu nevis no Buļa kunga, kā mana tiešā priekšnieka, bet no citiem, no priesteriem vai no preses.

Man Buļa acīs pat kalpa statuss būtu ļoti, ļoti liels pagodinājums, jo es esmu tikai tukša vieta, tāda lieta, kā konsultācija vai pārrunas, kad labāk būtu rīkot draudzē vizitāciju nav Buļa stilā - guru zin tikai pavēlēt. Bulim ir svarīgs tikai Buļa viedoklis.

Lai cik tas jocīgi neliktos Buļa kungs joprojām ir tikai Ludzas dekāns apveltīts ar bīskapa varu, līdz kurai tā arī nav izaudzis, jo priesterus uzskata par saviem konkurentiem uz bīskapa troni, kurus vajadzētu žmiegt nost, kā blaktis. Buļa kungs priesterus nemaz nespēj iztēloties, kā līdzstrādniekus. Neaizmirsīšu dienu, kad Buļa kungs izsniedza nominātu (nozīmējums uz draudzi) Jānim Kalnam ar piezīmi:"Nedomā, tu neesi Ludzā dekāns, es esmu Ludzā dekāns." Kur nu runāt par to, ka Buļa kungs atļautos kādam pakalpiņam piešķirt dekāna amatu, ja jau viņa diecēzē nav neviena prāvesta (latīniski parohus), bet tikai administratori, t.i. pagaidu vietas izpildītaji. Visa diecēzes dzīve Buļa kungam ir uzbūvēta, kā krievi saka "na sopļah" ar puņķiem, t.i. nekā stabila. Piedāvāju aplūkot manu nominātu. Piedāvāju daļēju tulkojumu. Augšā ir rakstīts, ka Bikavas, Strūžānu, Krišjāņu un Augustovas administratoram Feliksam Šnevelim, bet apakšā ir rakstīts, ka es tieku atbrīvots no iepriekšējām draudzēm un tieku nozīmēts par administratoru Līksnas, Nīcgales un Madalienas draudzēs. Jāpiezīmē, ka šis dokuments ir tikai iekšējai lietošanai, jo ir rakstīts latīņu valodā un tātad bez notariāli apstiprināta tulkojuma ir nederīgs. Ja priesterim parādās vēlme, kaut ko kārtot ar valsts iestādēm tad jādabū vai nu notariāli apstiprināts tulkojums, kuru Daugavpilī pat nevarēja atrast, vai visai pazemīgi jārāpo pie Buļa kunga un jālūdz izniegt attiecīgu papīrīti, jo latviski uzrakstīts nomimāts uzreiz piešķirtu šim papīrītim dokumenta spēku ar kuru var griezties iestādēs un kārtot visus nepieciešamos jautājumus, bet tas jau būtu sevišķi liela goda izrādīšana pakalpiņiem, ko Buļa kungs nu nekādi nevar atļauties, tas būtu Buļa majestātiskās personas pazemojums. Lai nav jānodarbojas ar baznīcas kanonu tulkošanu ieskatīsiemies dokumentā, ko sauc par draudzes nolikumu, vienā lapā, starp citu jūs varat savam draudzes administratoram palūgt aplūkot šo dokumentu. Lasām šī dokumenta punktu Nr. 13.

13. Kad Draudzes prāvesta vieta ir vakanta vai kad prāvests aizkavēts veikt savu pastorālo amatu gūsta, trimdas, izraidīšanas, nespējas, sliktas veselības vai kāda cita iemesla dēļ, Bīskaps ieceļ Draudzes administratoru - priesteri, kurš aizstāj prāvestu. Draudzes administratoram ir tādi paši pienākumi un tiesības kā prāvestam, ja Bīskaps nenosaka citādi.

Sprastā valodā sakot, administrators ir pagaidu korķis.

pr. Felikss Šneveļs

 
 

new

© 2009 Pax vobis