Cilvēks ar citu seju.

 

 

 
 

Nezinu, kādu iemeslu vadīti, neaicināti, paši no savas iniciatīvas divi vīrieši 2016. gada 30. novembrī ieradās pie manas mammas un viens no viņiem uzdevās par Rēzeknes pilsētas domes administratīvo inspektoru Pāvelu Savicki izmantojot sekojošo vizītkarti, t.i., neuzrādot nekādu personu apliecinošu dokumentu.

vizītkarte

Izrādās mana mamma neizlasījusi parakstīja viņai piedāvāto dokumentu, ko es uzzināju no sarunas ar mammu, tāpēc es steidzami devos tajā pašā dienā uz Rēzeknes pilsētas domes administratīvo inspekciju, lai pārliecinātos, ka mana mamma patiešām ir parakstījusi viņu sastādīto dokumentu. Rēzeknes pilsētas domes administratīvās inspekcijas vadītājs-inspektors Pāvels Savickis uzstāja, ka man vajagot pilnvaru. 2016. gada 2. decembrī ierados pie Rēzeknes pilsētas domes administratīvās inspekcijas vadītāja-inspektora Pāvela Savicka ar sekojošo dokumentu, bet viņš atteicās izdot man manas mammas parakstīto dokumentu, tad es uzstāju, lai viņš pieņem mammas parakstītu dokumentu un uz dublikāta izdara atzīmi, par to, ka dokuments ir saņemts, tad Savicka kungs, kā jau tas labiem birokrātiem pieklājas, sāka runāt par to, ka manai mammai neesot nekāda sakara ar manu administratīvo lietu, kam es arī piekrītu, jo manis iesniegtajā dokumentā nav pat minēta mana administratīvā lieta, jo vēlreiz uzsveru, ka es gribēju pārliecināties, ka mana mamma nav parakstījusi nezin kādu dokumentu.

vizītkarte

Savicka kungs sāk acīs skatīdamies melot, ka mans iesniegums neatbilst prasībām, kam es absolūti nepiekrītu, jo no augstāk esoša attēla var skaidri redzēt, ka ir norādīts adresāts, t.i., Rēzeknes pilsētas domes administratīvajai inspekcijai ir atsauces uz APK 262. un 260 pantiem, iesnieguma beigās norādīta arī adrese, datums un ir paraksts. Iesaku Savicka kungam palasīt

Iesniegumu likumu

3.pants. Iesnieguma iesniegšana

(1) Iesniegumu iesniedz iestādei, kuras kompetencē ir izskatīt iesniegumu pilnībā vai kādā tā daļā.

(2) Iesniegumā norādāmas ziņas par tā iesniedzēju (fiziskajai personai — vārds un uzvārds, kā arī adrese un, ja nepieciešams, citas ziņas, kas palīdz sazināties ar iesniedzēju; juridiskajai personai — nosaukums un juridiskā adrese).

(3) Iesniegumu var iesniegt rakstveidā, elektroniskā veidā vai izteikt mutvārdos. Mutvārdos izteiktu iesniegumu, ja nepieciešams, privātpersonas klātbūtnē noformē rakstveidā un izsniedz tā kopiju iesniedzējam.

(4) Iesniegumam, ja nepieciešams, pievieno dokumentu kopijas, kas apstiprina iesniegumā minētos apstākļus.

4.pants.

Iesnieguma izskatīšanas piekritība

(1) Ja iestāde konstatē, ka saņemtais iesniegums pilnībā vai kādā daļā nav šīs iestādes kompetencē, tā septiņu darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas par to informē iesniedzēju un, ja iespējams, norāda kompetento iestādi.

7.pants.

Iesnieguma atstāšana bez izskatīšanas

(1) Iestāde ir tiesīga atstāt iesniegumu bez izskatīšanas šādos gadījumos:

1) iesniegumā nav norādīts iesnieguma iesniedzējs (fiziskajai personai — vārds, uzvārds un adrese; juridiskajai personai — nosaukums un juridiskā adrese);

2) iesniegums nav parakstīts, izņemot šā likuma 2.panta ceturtajā daļā minēto gadījumu;

3) iesnieguma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;

4) iesnieguma teksts objektīvi nav salasāms vai saprotams;

Kad es Savicka kungam jautāju, lai viņš kā jurists norādītu, kas ir nepareizi izdarīts, lai es varētu novērst trūkumus, viņš to atsakās darīt un sāk runāt ne pa tēmai, jo runā ne vis par manas mammas parakstīto dokumentu, bet par administratīvo lietu, ko iesāka pret mani. Tagad jūsu uzmanībai piedāvāju video, kas apstiprina manis teikto.

Rēzeknes pilsētas domes administratīvās inspekcijas vadītājs-inspektors Pāvels Savickis

No video var konstatēt, ka Savicka kungs sāk nodarboties ar provokāciju, viņš pieceļas no galda pie kura sēdēja pretējā pusē, pāriet uz manu pusi un mani burtiski piespiež pie sienas. Acīmredzot gribēja izrādīt savu pārākumu vai arī gaidīja, ka es neizturēšu un viņu atgrūdīšu, tad viņš varētu safabricēt lietu par amatpersonas fizisku aizskaršanu darba vietā, kad es viņu palūdzu atkāpties no manis, viņš paziņoja, ka viņš esot savā kabinetā. Viņam ļoti gribējās man uzbāzties virsū. Beidzot viņš piekrita braukt kopā ar mani pie manas mammas, tā vismaz tiku pie dokumenta kopijas, ko biju lūdzis izsniegt, mēdiju failus viņam ”aizmirsās” paņemt.

Vai īstais Pāvels Savickis?

Mamma man vaicāja vairākas reizes vai atbraukušais kungs ir Savickis, jo kungs, kas bija ieradies 2016. gada 30. novembrī bija par kādiem 20 gadiem jaunāks, Savicka kungs atbildēja, ka viņš bijis formā, tāpēc izskatījies citādāk. Atzīmēšu, ka mana mamma 40 gadi nostrādāja pastā par pastnieci un labi atceras cilvēkus. Bija pagājušas pārs dienas tāpēc atmiņas var uzskatīt par pilnīgi svaigām, kas izslēdz iepējamību, ka mana mamma kļūdās. Mamma vairākas reizes pārjautāja vai tas ir Savickis, laikam tieši šī iemesla dēļ Savicka kungs nepaņēm mēdiju failus, jo pēc balss varētu atpazīt, ka tas nav Savickis, kas ar manu mammu runāja 2016. gada 30. novembrī. Izskatās, ka Savicka kungs uzskatīja, ka es neesmu Felikss Šneveļs, bet kāds cits un tāpēc nevarēšu izmantot video ierakstu, jo atklātos es esmu kāds cits. Manai mammai ir sliktāk ar dzirdi, bet lasa bez brillēm.

Jums cita seja.

Man ļoti gribās zināt, vai Savicka kungs pats saprata to kalamburu, ko viņš pateica.

kalamburs

Tagad sekos šī kalambura atšifrējums

Savicka kungs: Sapratāt!

Es: Sapratu, sapratu.

Savicka kungs: Jā. Viss. Man tagad lūgums jums. Jā. Noformēt atbilstoši jūsu lūgumam procesā. Jā. Ne vis mammas vietā staigāt un mēģināt atbrīvot sevi no atbildības.

Tātad es tomēr staigāju mammas vietā un mēģinu izdabūt no birokrātiem dokumentu, ko parakstīja mana mamma un kam nav absolūti nekāda sakara ar pret mani ierosināto administratīvo lietu. Pēc būtības Savicka kungs mani lūdz, lai es mammas iesniegumu noformēju atbilstoši manai administratīvajai lietai. Cienījamais Savicka kungs, vai jūs paši sapratāt, ko samurgojāt? Cienījamais Savicka kungs es mammas vietā skrēju un skriešu un būšu viņas interešu aizstāvis un jūs man to nespēsiet aizliegt.

Atgādināšu Savicka kungam, ka jūs turējāt savās rokās šo dokumentu un ja gadījumā paziņosiet, ka tas bijis cits dokuments, tad es apsveru iespēju griezties pie kriminālistiem, kas noteiktu visus pirkstu nospiedumus uz mana iesnieguma, jūs kā jurists, laikam saprotat, ka šis pasākums nebūs no lētajiem un no tā izrietošās sekas, cerams, ka jums arī ir zināmas. Nemāniet sevi Savicka kungs, jo šai mājas lapā izvietotais video ir zemā kvalitātē, lai vieglāk izgrūst caur internetu, bet man ir FULLHD video, ja jūs zināt, kas tas ir, to pašu varu pierādīt arī ar manā rīcībā esošo video ierakstu.

Redzu, ka jūs esat tipisks padomju laika produkts, kad cirkulēja sekojoša anekdote:

Tēvam bija trīs dēli, divi gudri, bet trešais priesteris.

Lūk, tāda seja pārstāv Rēzeknes pilsētas domi.

pr. Felikss Šneveļs

 

new

 

© 2016 Pax vobis