Atklāta vēstule.

Visiem ir dzirdēts teiciens: Apetīte rodas ēdot. Šo teicienu var uz visiem 100 procentiem attiecināt uz Rēzeknes pilsētas domi, kuras darbinieki un juristi ar to vien nodarbojas, kā apjāt rēzekniešus. Šīs tendences pamatā ir valsts augstāko ierēdņu korumpētība, kā teicienā, ka zivs pūst no galvas. Dažs labs būs pamanījis rakstu, kas publicēts Rēzeknes Vēstnesī 2023. g. 13. maijā 4. lappusē, kur rēzeknieši tiek aicināti izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektu. Aicinu visus rēzekniešus aktīvi iesaistīties un izrādīt savu vēlmi nebūt par skaidiņu, ko aizrauj straume, bet izrādīt savu pilsonisko atbildību un pārstāt gausties, ka mēs neko nevaram iespaidot.

Neesmu jurists, bet pateicoties tam, ka ar dažu labu jautājumu esmu padziļināti studējis, tāpēc arī es esmu spējīgs piedāvāt atrisināt, kaut vai vienu jautājumu. Un iespējams ne tikai rēzekniešu dzīvē būs par vienu 'tarakānu' mazāk. Aicinu visus, kas uzskata, ka ir savas laimes kalēji, atbalstīt šo iniciatīvu. Izprintējiet sekojošo iesniegumu divos eksemplāros un iesniedziet to Rēzeknes pilsētas domē. Iesniegums tiks piereģistrēts, bet neaizmirstiet vienu eksemplāru ar atzīmi 'saņemts' paņemt līdzi.

Protams, ka iespējams izmantot arī ID kartes iespējas, bet man personīgi labāk patīk taustāms dokuments, kas arī pēc simt vai tūkstotis gadu būs derīgs, jo jūsu elektronisko parakstu un tā autentiskumu diez vai kāds uzturēs pie dzīvības tik ilgā laika periodā.

Tālāk seko pats dokuments.

Rēzeknes Valsts Pilsētas Pašvaldība

Atbrīvošanas aleja 93

Rēzekne

LV-4601

 

vārds uzvārds

adrese

Rēzekne

pasta indekss

e-pasts vai tel.

Viedoklis par saistošo noteikumu projektu, kas publicēts Rēzeknes Vēstnesī 2023. g. 13. maijā 4. lappusē.

45. panta 4) apakšpunkts ir pretrunā ar PIESPIEDU DARBA KONVENCIJU

1.pants

1. Ikviena Starptautiskās darba organizācijas dalībvalsts, kas ratificē šo konvenciju apņemas visīsākajā laika periodā aizliegt jebkura veida piespiedu vai obligāta darba izmantošanu.

II DAĻA SAVIENĪBAS PAMATTIESĪBU HARTA PREAMBULA

Eiropas tautas, veidojot arvien ciešāku savstarpēju sadarbību, ir nolēmušas veidot mierpilnu nākotni, kuras pamatā ir kopējas vērtības. ...

I-65. PANTS

Verdzības un piespiedu darba aizliegums

1. Nevienu nedrīkst turēt verdzībā vai kalpībā.

2. Nevienam nedrīkst likt veikt piespiedu darbu.

Tā kā Latvija ir Konvencijas dalībvalsts, tai ir saistoši Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumi un tai jārespektē spriedumos paustās atziņas par starptautisko tiesību normu interpretāciju.

1.2. SDO konvencijas Nr.29 2.pants noteic, ka "termins "piespiedu vai obligātais darbs" nozīmē jebkuru darbu vai pakalpojumu, kuru izdarīt personu piespiež jebkura soda draudi un kuram persona pati nav labprātīgi piekritusi". Skatīt Rēzeknes Vēstnesi 2023. g. 13. maijā 4. lappusē. (2) Dome ir tiesīga paredzēt administratīvos sodus …

p.s.

45. pants

4) par īpašumam piegulošu, publiskā lietošanā nodotu pašvaldības teritoriju (gājēju ietves un zālāji līdz brauktuves malai, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas) kopšanu.

2023. g. diena un mēnesis

paraksts

Šeit var lejuplādēt šī dokumenta sagatavi gan pdf, gan doc formātā, atkarībā no tā vai vēlaties vienkārši izprintēt un trūkstošo aizpildīt no rokas vai arī ar teksta apstrādes programmu.

Savu apgalvojumu, ka varu uzlabot rēzekniešu dzīvi pamatoju ar to, ka divreiz esmu sekmīgi apstrīdējis Rēzeknes Pilsētas Domes Administratīvās Inspekcijas lēmumu. Lai neatzītu savu zaudējumu Rēzeknes Pilsētas Domes Administratīvās Inspekcija savu lēmumu noformēja, kā brīdinājumu, jo atzīt faktu, ka ir pārkāpts piespiedu darba konvencija negribas, bet reāli sodīt nav iespējams. Tā nu sanāk, ka kaza ir dzīva un vilks ir paēdis.

Ja gadījumā Rēzeknes Valsts Pilsētas Pašvaldība neņems vērā iesniegtos priekšlikumus un turpinās pārkāpt PIESPIEDU DARBA KONVENCIJU, tad tiks masveidā organizēti tiesas procesi, kas galīgi sagraus Rēzeknes Valsts Pilsētas Pašvaldības reputāciju.

pr. Felikss Šneveļs

kas jauns

 

© 2023 Pax vobis