Atklātā ticības mācības stunda Bikavas vidusskolā 2002. g. 2. kl. , stundu vada Inta Birķe.

Nodarbības tēma 'Brīnumu zeme'

Dieva griba.

Treniņš. Domāt arī jāvingrinās.

Dievs dara brīnumus, bet cilvēki paši par sevi var tikai trikus.

Patiesus brīnumus dara tikai Dievs.

Dziesmiņa par to, kā Dievs uztur visu pasauli.

Patiesu, noturīgu prieku dāvā tikai Dievs.

Cilvēka triki ir gaisīgi, bet Dieva darbi ir pastāvīgi.

Par Jēzus dievišķību liecina viņa padarītie brīnumi.

Ticība ir liels spēks.

Mājasdarbs – izkrāsot zīmējumus un apsveikt māmiņas Mātes dienā.

Nobeiguma lūgšana.

Vēl viena dziesmiņa.

 
 

new

 

 

 

© 2022 Pax vobis