Atklātā ticības mācības stunda Bikavas vidusskolā 2002. g. 5. kl. , stundu vada Inta Birķe.

Svēto Rakstu lasījums – Nāciet pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt, ņemiet uz sevi manu jūgu, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs …

Jēzus nāca pasaulē pie mums visiem, bet ne visi Jēzu vēlējās pieņemt.

Nodarbības tēma 'Pērles', kas rotā cilvēku. Daudzi cilvēki mēdz savu ārieni izgreznot ar rotas lietām, dažreiz aizmirstot par savu dvēseli.

Patiesa cilvēka rota miesīgajām acīm nav redzama, cilvēku rotā tikumi.

Dziesmiņa par to, ka mums jāsargā savas dvēseles durvis – acis, ausis …

Lūgšana un tās pielietojums ikdienā.

Septiņi svētie Sakramenti palīdz mums izrotāt dvēseli.

Piedalīšanās svētajā Misē un Dieva vārda apdomāšana.

Dziesmiņa.

Mājasdarbs.

Līdzība par bagāto vīru.

Nodarbības nobeigums.

 

new

 

 

 

© 2022 Pax vobis