Atklātā ticības mācības stunda Bikavas vidusskolā 1997. g., stundu vada Inta Birķe.

Nodarbības tēma 'Patiesais spožums'

Saruna par grēku un tā sekām.

Dziesmiņa par to ka mums jāsargā savas dvēseles durvis – acis, ausis …

Sabiedrībai ir nepieciešami likumi, kā satiksmes organizēšanai kalpo ceļu satiksmes noteikumi, tā arī visai dzīvei – baušļi.

Septiņi Svētie Sakramenti.

Baznīca un tās loma sabiedrībā.

Lūgšana mūsu dzīvē.

Dziesmiņa – Jēzus stāv un klaudzina

Līdzekļi, kas pilnveido un attīsta cilvēka garīgo dzīvi – lūgšana, Dieva un Baznīcas baušļi, Svētie Sakramenti, baznīcas apmeklēšana.

Nobeiguma lūgšana.

 
 

new

 

 

© 2022 Pax vobis