pr. Česlava 20. gadu priesterības jubileja

 
 

iesākot sv. Misi

 

koncelebranti

 

dievlūdzēji

 

skats uz altāri

 

 

pr. Ševels Andris

klausīties

dekāns Pāvils Zeile

koncelebranti

konsekrācija

 

lūk, Dieva Jērs

 

 

krucifikss

klausīties

priesteri jubilejā sveic līksnieši

klausīties

priesteri jubilejā sveic mariāņu tēvi

priesteri jubilejā sveic draudzes koris

klausīties

priesteri jubilejā sveic pagastvecis

 

 

jaunieši priesteri sveic ar dziesmu

priesteri sveikt ieradušies ticīgie arī no tām draudzēm, kur viņam nācās iepriekš kalpot

priesteri jubilejā sveic draudzes aktīvisti

sveicieni no Madalienas draudzes

 

 

 

 

sveicieni no Kalupes draudzes

sveic priestera māte

 

 

 

 

laba vēlējumi un sveicieni no brāļa ģimenes

sveic bijušais kaimiņdraudzes priesteris Andžejs

 

 

 

 

kopbilde


sākums, foto arhīvs,  saites, informācija, new

2009 © Vidsmuiža