De facto Rēzeknes Tiesa ir pārkāpusi iesniegumu likumu.

 

Draudēšana sūdzēties Eiropas Ombudam tomēr ir nesusi savus augļus, jo ja tas netiktu darīts visdrīzāk būtu saņēmis apmēram šādu atbildi.

atstāt bez izskatīšanas

Tātad skatāmies, ko tad man atbildēja.

Uz 08.05.2024. iesniegumu

(TM reģ. Nr. 1-24/3562)

Feliksam Šneveļam

_PRIVATE@XXXXXXXXX

Par iesnieguma izskatīšanu

Tieslietu ministrijā 2024. gada 8. maijā saņemts Jūsu iesniegums par Tieslietu ministrijas 2024. gada 29. aprīļa atbildes vēstuli Nr. 1-24/1412 uz Jūsu iesniegumu par Latgales rajona tiesas rīcību. Informējat, ka oficiālā elektroniskā adresē no Latgales rajona tiesas nesaņēmāt atbildi uz Jūsu 2024. gada 6. marta iesniegumu un lūdzat atkārtoti nosūtīt Jums Latgales rajona tiesas atbildi.

No Tieslietu ministrijas Dokumentu vadības sistēmas redzams, ka Tieslietu ministrijā 2024. gada 8. aprīlī saņemts Jūsu iesniegums, kurā norādāt, ka Latgales rajona tiesa nav sniegusi atbildi uz Jūsu 2024. gada 6. marta iesniegumu. Tieslietu ministrija 2024. gada 29. aprīlī sniedza Jums atbildes vēstuli Nr. 1-24/1412, kurā informēja Jūs par iesnieguma pārbaudes rezultātiem.

Saskaņā ar Tieslietu ministrijas rīcībā esošu informāciju Latgales rajona tiesa 2024. gada 20. maijā atkārtoti nosūtīja uz Jūsu oficiālo elektronisko adresi Latgales rajona tiesas sniegto atbildi uz Jūsu 2024. gada 6. marta iesniegumu, kā arī atbildi nosūtīja pasta sūtījumā.

Vienlaikus paskaidrojam, ka Tieslietu ministrijas 2024. gada 29. aprīļa atbildes vēstulē Nr. 1-24/1412 ir pieļauta pārrakstīšanās kļūda, un kļūdaini norādīts tiesas sēdes datums "2024. gada 4. augusts". Latgales rajona tiesa krimināllietā Nr. 19320104223 Xxxxx Xxxxxx nosūtīja tiesas pavēsti ar aicinājumu ierasties uz tiesas sēdi 2024. gada 14. augustā. Tieslietu ministrija atvainojas Jums par pieļauto pārrakstīšanās kļūdu Jums sniegtajā atbildes vēstulē.

Ar cieņu

valsts sekretāra vietnieka

tiesu jautājumos p. i.

S. Saukuma-Laimere

Ilstere 67036832

 

Ir ļoti liela atšķirība starp nosūtījām un atbilde netika nosūtīta uz Jūsu eadresi tehnisku iemeslu dēļ, jo vietnē Pārvaldība.lv saņemts paziņojums, ka Jūsu norādītā eadrese neeksistē vai nav aktivizēta. Zemāk var aplūkot 20.05.2024 saņemtu dokumentu.

 

Dokuments sagatavots e-adrešu informācijas sistēmā

Adresāts:

FELIKSS ŠNEVEĻS

e-adrese: _PRIVATE@XXXXXXXX

 

Sūtītājs:

LATGALES RAJONA TIESA

e-adrese: _DEFAULT@40900015893

20.05.2024

par tiesas pavēsti

Labdien, nosūtu atkārtoti Latgales rajona tiesas tiesneša I.Dzindzuka atbildi uz Jūsu iesniegumu. 2024.gada 6.martā atbilde netika nosūtīta uz Jūsu eadresi tehnisku iemeslu dēļ, jo vietnē Pārvaldība.lv saņemts paziņojums, ka Jūsu norādītā eadrese neeksistē vai nav aktivizēta. Turklāt, līdzīga satura vēstule Jums tika nosūtīta arī pasta sūtījumā. Cieņā, Latgales rajona tiesas tiesas priekšsēdētāja palīdze Vera Brituškina

Pielikumi:

1. LRT_060324_atbild_F_Snevelam (2).edoc

2. LRT_060324_atbild_F_Snevelam.docx

Šis dokuments ir automātiski sagatavots un eksportēts no e-adrešu informācijas sistēmas. Ziņojuma ID: 217C6E6CF533469880CFBDCC968DB031

 

Secinājumi:

Sākumā tika apgalvots, ka man tika izsūtīta atbilde uz manu oficiālo e-adresi.

Tagad tiek runāts, ka tehnisku iemeslu dēļ nevarēja aizsūtīt.

De facto Rēzeknes Tiesa ir pārkāpusi iesniegumu likumu nesniedzot atbildi likumā noteiktajā laikā.

Vēlos atgriezties pie dokumenta, kas minēts raksta sākumā.

2010. gada 22. novembrī uz ceļa Gulbene – Rēzekne, aiz Audriņiem ap pulksten 15:30 mani apdzina trafarēta policijas mašīna un sāka bremzēt manā priekšā radot avārijas situāciju.

bremzēšana degungalā

Šādu policistu rīcību var skaidrot vienīgi, kā agresīvu braukšanu, kas nav saistīta ar dienesta pienākumu pildīšanu (nebija ieslēgti speciālie skaņas un gaismas signāli).

Sastapies ar bezkaunīgu policijas visu līmeņu darbinieku rīcību vērsos tiesā.

Rēzeknes Administratīvā tiesa

Felikss Šneveļs

Kuprava

Vīksnas pag.

Balvu novads

LV - 4582

 

Iesniegums

Lūdzu tiesas procesā izskatīt ceļu policijas darbinieka Ē. Pudenko darbību. 2010. gada 22. novembrī uz ceļa Gulbene – Rēzekne, aiz Audriņiem ap pulksten 15:30 mani apdzina trafarēta policijas mašīna un sāka bremzēt manā priekšā radot avārijas situāciju. Šādu policistu rīcību var skaidrot vienīgi, kā agresīvu braukšanu, kas nav saistīta ar dienesta pienākumu pildīšanu (nebija ieslēgti speciālie skaņas un gaismas signāli).

bremzēšana degungalā

Šai stop kadrā skaidri redzams, ka policijas auto bremzē manā degungalā.

2010. gada 30. novembrī iesniedzu sūdzību Rēzeknes prokuratūrā, kas manu sūdzību pārsūtīja uz Daugavpili Vaļņu ielā 27. Latgales reģiona pārvaldes kārtības policijas biroja atbilde mani neapmierināja, tāpēc nosūtīju sūdzību uz Iekšlietu Ministriju, kas manu iesniegumu pārsūtīja IEKŠĒJĀS DROŠĪBAS BIROJAM, viņu atbilde mani arī neapmierina, tāpēc arī griezos tiesā.

nepārtrauktā līnija

Šai stopkadrā var redzēt, ka policijas auto priekšējais labās puses ritenis ir jau uz ceļa sadalošās līnijas. Iesniegumam pievienotajā diskā ir mape ar nosaukumu „kadri”, kur var izsekot kadru pa kadram, kā šis policijas auto man nogrieza ceļu. Sadursme ar policijas auto nenotika tikai tāpēc, ka es viņiem apdzenot, sāku bremzēt.

nogriež ceļu

Izskatās, ka šāda „apdzīšanas” prakse policistiem ir ierasta ikdiena, ja jau Latgales reģiona pārvaldes kārtības policijas birojs neuzskata šādu policistu rīcību par sodāmu.

bremzēšana

Šis ir pirmais kadrs (kadri523), kurā redzams, ka policijas auto bremzē.

izvairīšanās no sadursmes

Šis stop kadrs mums izteiksmīgi demonstrē, ka pretī braucošā auto vadītājs ir ne pa jokam uztraucies, jo viņa auto labās puses riteņi brauc pa granti, bet kreisās puses riteņi pa asfaltu. Intervāls starp policijas auto un pretī braucošu auto ir tik liels, ka starp viņiem varētu izbraukt trešā mašīna.

līkumots ceļš

šis stopkadrs skaidri parāda, ka šai vietā ir līkumots ceļš, t.i. no viena līkuma līdz otram ir mazāk nekā 150 metri.

Policijas darbinieks savos paskaidrojumos priekšniecībai uzstāj, ka viņš esot uzsācis apdzīšanu vietā, kur drīkst apdzīt, turpretī no video un stopkadriem skaidri redzams, ka policijas darbinieks Ē. Pudenko melo, jo apdzīšanu uzsācis vēl kārtējā līkumā.

apdzīšanas sākums

Policijas darbinieks Ē. Pudenko mani apdzīt sāka, kad es atrados tajā vietā, kur šai stop kadrā redzams žigulis un šo vietu par apdzīšanai piemērotu nu nekādi nenosauksi, pietam no video redzams, ka ir samērā intensīva kustība.

Iesniegumam pievienots:

1. Rēzeknes prokuratūrai iesniegtā sūdzības kopija

2. IEKŠĒJĀS DROŠĪBAS BIROJA atbilde (kopija)

3. disks ar video un stop kadriem

2011-03-14

Felikss Šneveļs

Jādomā, ka Likteņupē daudz ūdens aiztecēs, kamēr Latvija pārvērtīsies par patiesi tiesisku valsti un varēs citiem pārmest tiesiskuma trūkumu.

Felikss Šneveļs

 

new

 

 

© 2024 Pax vobis