Prāvesta Onufrija Pujata priesterības piecdesmit gadu jubileja – 2009. g. 10. maijā.

Jubilāra un kardināla Jāņa Pujata sagaidīšana.

Tautas pasvētīšana un īsa kardināla Jāņa Pujata uzruna.

Svinīgās procesijas ieiešana baznīcā.

Svētās Mises sākums.

Psalma dziedājums.

Dziedājums Alleluja pirms Evaņģēlija

Fragments no Evaņģēlija lasījuma.

Kardināla Jāņa Pujata uzruna.

Svētība jubilāram.

Īss komentārs pirms Iestiprināšas sakramenta piešķiršanas.

Iestiprināšas sakramenta piešķiršana – konfirmācija.

Upurdāvanu pienešana.

Svētās Mises kulminācija – konsekrācija.

Lūgšana Tāvs myusu.

Dziesma.

Kardināla Jāņa Pujata svētība tautai un īsa uzruna.

Dziesma – Strūga.

Jubilāra sveikšana.

Koris sveic prāvestu Onufriju Pujatu.

Jubilāra sveikšana.

Krucifiksa pasvētīšana baznīcas dārzā.

 

iet uz

 

new

 

 

© 2023 Pax vobis