VĀRKAVAS BAZNĪCA

Krusta ceļš

JĒZU NOTIESĀ UZ NĀVI

JĒZU NOTIESĀ UZ NĀVI

JĒZUS ŅEM SMAGO KRUSTU

JĒZUS ŅEM SMAGO KRUSTU

JĒZUS PIRMO REIZI PAKRĪT ZEM KRUSTA

JĒZUS PIRMO REIZI PAKRĪT ZEM KRUSTA

JĒZUS SATIEK SAVU SVĒTO MĀTI

JĒZUS SATIEK SAVU SVĒTO MĀTI

KIRĒNAS SĪMANIS PALĪDZ JĒZUM NEST KRUSTU

KIRĒNAS SĪMANIS PALĪDZ JĒZUM NEST KRUSTU

VERONIKA PASNIEDZ JĒZUM SVIEDRU LAKATU

VERONIKA PASNIEDZ JĒZUM SVIEDRU LAKATU

JĒZUS OTRO REIZI PAKRĪT ZEM KRUSTA

JĒZUS OTRO REIZI PAKRĪT ZEM KRUSTA

JĒZUS MIERINA RAUDOŠĀS SIEVIETES

JĒZUS MIERINA RAUDOŠĀS SIEVIETES

JĒZUS TREŠO REIZI PAKRĪT ZEM KRUSTA

JĒZUS TREŠO REIZI PAKRĪT ZEM KRUSTA

JĒZUM NOVELK DRĒBES

JĒZUM NOVELK DRĒBES

JĒZU PIENAGLO PIE KRUSTA

JĒZU PIENAGLO PIE KRUSTA

JĒZUS MIRST PIE KRUSTA

JĒZUS MIRST PIE KRUSTA

JĒZUS MIESU NOŅEM NO KRUSTA

JĒZUS MIESU NOŅEM NO KRUSTA

JĒZUS MIESU IELIEK KAPĀ

JĒZUS MIESU IELIEK KAPĀ

p.s.

Šai rakstā izmantotas 2008. gada foto.

iet uz

 

new

 

 

© 2023 Pax vobis