Nē Sodomas grēkam.

Parakstu vākšana beigusies un ņemot vērā kontekstu 23% ir pat ļoti labs rezultāts.

Sekojošā video izteiktajam apgalvojumam, ka Baznīca esot aktīvi aģitējusi es gan iebilstu,

skatīt manu ierakstu lejas daļā, kur runa iet par priesteru konferenci. Jāizceļ fakts, ka Latvijas Baznīca tā arī nav nosodījusi Romas bīskapa t.i. pāvesta atklātu herēziju attiecībā uz neregulāru pāru svētīšanu pie kuriem pieder arī viena dzimuma pāri, kas ir ienesis apjukumu visā Baznīcā. LTV diktore ar vārdu baznīca apzīmē visus Kristum ticīgos. Šeit vietā būtu sekojoša anekdote:

Kāda kurla večiņa mācības laikā saka: Baznīckungs, bļauj vai nebļauj, bet no Sētās Katoļu ticības mani neatrausi.

Bīskapiem karsti ieteiktu izlasīt sekojošo rakstu, vēl jo vairāk tāpēc, ka viņi pārvalda poļu valodu.

Mantojumu, dāvinājumu pēdējo gribu un tamlīdzīgas lietas var nokārtot pie notāra un nav nepieciešamības veidot vēl kādu speciālu likumu, kas tikai pavērtu ceļu uz atklātu Baznīcas vajāšanu un vecāku tiesību ierobežošanu un pārkāpšanu.

Audio celiņa atšifrējums.

Pārejam pie cita temata. Vecākiem, kuri nepiekritīs sava bērna lēmumam mainīt dzimumu, tiks atņemtas vecāku tiesības, tāds ir šis skandalozais Kalifornijā pieņemts likums. Pietika 57 balsu, lai Kalifornijas štatā tiktu pieņemts likuma projekts AB957, kas ir rupjš vecāku tiesību pārkāpums. Tas ir uzbrukums ģimenei, jo vecākiem vairs nebūs tiesību noteikt, kā tiks audzināti viņu bērni, tas ir pretrunā ar rietumu pasaules eksistences pamatiem. Runā NASZ DZIENNIK redaktore Aneta. Un tas vēl nav viss. Jaunie priekšraksti paziņo, ka smagus sodus piedzīvos tie, kas neatbalstīs savu bērnu dzimuma maiņas procesā, t.i. viņi zaudēs vecāku tiesības, bet viņu bērns tiks atdots valsts uzturētā iestādē vai arī atdots audžuvecākiem. Šādas lietas mums jau zināmas no Skandināvijas valstu praktikas. Tagad skandināvi piedzīvo šo darbību sekas, detranzīcijas problēmas, dzimumu nomainījušu bērnu problēmas. Mēs redzam problēmas, kas saistītas ar šiem bērniem un viņu vecākiem, izceļas psihiska rakstura kā arī bioloģiska rakstura problēmas. Norāda PRO-LIFE aktīvists Mareks Viļcevskis. Kaut likuma bīdītāji saka, ka šie likumi ar cieņu uztver bērnu, vairums ASV iedzīvotāju tam nepiekrīt un saka, tas ierobežo viņu tiesības audzināt saskaņā ar saviem pasaules uzskatiem. Šis piemērs norāda, ka ASV, kas agrāk tika atzīta, kā demokrātijas flagmanis iet varavīksnes ideologu pavadā. Tā ir acīmredzama totalitāra politika – mums ir piespiedu sistēma, mums ir ideoloģizēti likumi, kas pārkāpj vecāku tiesības, tiek pārkāptas bērna tiesības. Tagad tas viss atkarīgs no augstākās tiesas, kas to var apturēt bez pienākuma to darīt.

Vēl par likuma projektu AB957 var lasīt un skatīt šeit.

Audio celiņa atšifrējums.

Kreisie grib aizliegt grēksūdzes bēriem, kas nav sasnieguši 16. g. vecumu. Internetā nopublicēta liberāli-kreiso mēdiju petīcija. Grēksūdzes sakraments atklāj Dieva žēlsirdību. Grēksūdzē saņemam grēku piedošanu. Arī bērni jau zina, ka pasaule nav rozā un ka tajā atklājas arī ļaunais. Grēksūdze garantē to, ka arī izdarot grēku mēs varam piedzīvot Dieva žēlastību. Uzsver Tomass Kraviec no Vroclavas. 8, 9, vai 10 gadu vecs bērns atklāj, ka viņu vienmēr mīl Jēzus, arī tad, ja ir izdarīts, kas nelabs. Jau vairākas nedēļas internetā tiek aktualizēta petīcija, kuras autori grib liegt bērniem grēksūdzi, kas nav sasnieguši 16. g. vecumu. Šo petīciju ar lielu dedzību propogandē liberāli-kreisie mēdiji. Avīze Wyborcza: Grēksudze ir iejaukšanās bērna intīmajā pasaulē piespiežot to stāstīt visu patiesību atsaucoties uz Dieva sodu. Kā uzsver Tomass Kraviec, mēs grēksūdzes sakramentā piedzīvojam Dieva žēlsirdību un mīlestību, bet ne traumu un draudus. Grēksūdzes mērķis ir piedošana, tikšanās ar to, kas mani mīl un nevis pazemo un soda. Šī petīcija apstrīd vērtības, kas veido mūsu personību. Tieslietu viceministrs Marcins Varhoļ – tas ir kārtējais uzbrukums Baznīcai Polijā. Antireliģiskajam neprātam nav robežu, mēs dzīvojam laikos, kad tiek uzbrukts absolūtām vērtībām. Runa iet par reliģijas iznīcināšanu, par uzbrukumu tautai, par uzbrukumu mūsu identitātei. Izskatās, ka tas tā arī turpināsies. Grēksūdze un Pirmā svētā Komūnija ir bērna garīgais piedzīvojums un šeit liela loma ir vecākiem. Vecāku pienākums pēc labākās sirdsapziņas sagatavot savus bērnus grēksūdzei un tai sekojošai Jēzus pieņemšanai savā sirdī.

Arī Latvijas katoļu bīskapi nopublicēja aicinājumu parakstīties. Skatīt šeit.

Bīskapi iestājas par tradicionālu ģimeni; mudina parakstīties pret partnerības institūta ieviešanu decembris 7, 2023 Centrālā vēlēšanu komisija ceturtdien 16. novembrī izlēma laikā no 2023. gada 7. decembra līdz 2024. gada 5. janvārim rīkot parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētā likumprojekta “Grozījumi Notariāta likumā” atcelšanu.

Šis likumprojekts paredz Latvijā no nākamā gada vidus ieviest jaunu tiesību institūtu – partnerību. Partnerība būs veids, kā savas attiecības varēs reģistrēt nelaulāti pāri, tai skaitā viena dzimuma pāri. Tādā veidā tiek apdraudēta laulība un ģimene, kas mūsu zemē jau tā ir nestabila un pārdzīvo daudzas grūtības.

Attiecībā uz personām, kuras nevar stāties laulībā, atgādinām, ka ikviens Latvijas pilsonis jau tagad var noslēgt civiltiesiskos līgumus vai pilnvaras pie notāra, lai risinātu savus mantiskos un citus jautājumus. Šo jautājumu risināšanai nav nepieciešams veidot partnerības likumus.

Šajā Adventa un sekojošajā Ziemassvētku, šo ģimenes svētku laikā Latvijas Bīskapu konference kopā ar biedrībām “Par ģimeni” un “Vecāku alianse” aicina ticīgos parakstīties par nobalsošanas ierosināšanu, kā arī pamudināt to darīt savus tuviniekus un līdzcilvēkus. Nozīmīguma ziņā šī parakstu vākšana un iespējamā tautas nobalsošana – referendums ir pielīdzināms 2012. gada referendumam par valsts valodu. Toreiz tas bija būtisks pagrieziena punkts mūsu pašizpratnē par Latvijas valsts pastāvēšanas jēgu.

Arī tagad tas ir mūsu tautas pastāvēšanas jautājums un vienlaicīgi arī morāles jautājums. Godināmais bīskaps Boļeslavs Sloskāns savā laikā teica: “Latviešu tauta varēs pastāvēt vienīgi kā ticīga tauta ar augstu morāli, kāda bija mūsu tautai cauri gadu simtiem. Ne ienaidnieki iznīcina tautu, bet tauta pati sevi iznīcina, kad morāle pagrimst.”

Likumam ne tikai kaut kas jāaizliedz, jāatļauj vai jāapstiprina noticis fakts, bet likumam ir jāaudzina. Aicinām visus aktīvi iesaistīties, lai mēs kopā sargātu laulību, ģimeni un mūsu tautu.

Parakstu vākšana notiks īpašās parakstu vākšanas vietās, kuras noteiks katras pašvaldības dome savā teritorijā. Parakstīties varēs tikai uz vietas, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu – Latvijas pilsoņa pasi vai Latvijas pilsoņa apliecību (eID karti).

Viktors Stulpins, Liepājas diecēzes bīskaps, Latvijas Bīskapu konferences priekšsēdētājs; Zbigņevs Stankevičs, Rīgas arhibīskaps metropolīts; Jānis Bulis, Rēzeknes Aglonas diecēzes bīskaps; Edvards Pavlovskis, Jelgavas diecēzes bīskaps; Andris Kravalis, Rīgas arhidiecēzes palīgbīskaps.

Izlasīju šo aicinājumu un radās iespaids, ka tas ir tikai ķeksīša dēļ. Cilvēki ir diezgan slinki paši meklēt un uzņemties iniciatīvu, par ko liecina arī sižets no LTV. Starp citu, arī pagājušajā priesteru konferencē bīskaps Bulis pat ar pusplēstu vārdu to nepieminēja.

priesteris Felikss Šneveļs

 
 

new

 

 

© 2024 Pax vobis