VĀRKAVAS BAZNĪCA

Pirmā svētā Komūnija Vārkavas draudzē būs 2024. g. 11. augustā plkst. 12:00, sakarā ar to citās draudzēs šai svētdienā dievkalpojumu nebūs.

Kapusvētku kārtība 2024. g.

Kapusvētki Vārkavas draudzē

Strodu kapi 6. jūlijā 13:00

Pilišķu kapi 13. jūlijā 12:00

Vārkavas kapi 27. jūlijā sv. Mise baznīcā 10:00, bet aizlūgums uz kapiem 11:30

Kapusvētki Jasmuižas draudzē

Džeriņu kapi 13:00 - 1. jūnijā

Jasmuižas kapi (pie baznīcas) 8. jūnijā sv. Mise baznīcā 11:00, bet aizlūgums uz kapiem 12:00

Bleidenes kapi 8. jūnijā 13:00

Gāgu kapi 9. jūnijā 15:00

Raipoles kapi 3. augustā 12:00

Daugaviešu kapi (ar sv. Misi) 17. augustā 12:00

Kapusvētki Znotiņu draudzē

Borbaļu kapi 25. maijā 13:00

Sutru kapi (ar sv. Misi) 15. jūnijā 12:00

Seiļu kapi (ar sv. Misi) 20. jūlijā 13:00

Kaupernieku kapi (ar sv. Misi) 10. augustā 12:00

Vārkavas baznīca ziemā

2024. gada 15. janvārī Vārkavas draudzē krusta ceļa lūgšanu grupa un lūgšanu grupa Margrietiņas kā arī vietējie aktīvisti.

lūgšanu grupa Margrietiņas

Ar šīm lūgšanu grupiņām sapazinos 2023. gada brauciena laikā uz Medžugorji.

2023. gada 24. decembrī.

Vārkavas draudzē 2100

Vārkavas, Jāsmuižas un Znotiņu draudžu prāvests Felikss Šneveļs, tel. 25565698, e-pasts felix.sac@inbox.lv

Neatzvanu izlaistiem nepazīstamiem numuriem, tāpēc, ja vēlaties, lai tiktu atzvanīts rakstiet īsziņu norādīdami savu vārdu un uzvārdu un kodolīgi izklāstiet savu vajadzību, kā arī norādiet draudzes piederību, e-pastu skatos retāk, tāpēc neceriet uz ātru e-pasta atbildi.

Piemēram:

Jānis Paraudziņš Znotiņu draudze vēlos nokristīt bērnu

KONTAKTTĀLRUŅI

Vārkavas draudzes prāvests FELIKSS ŠNEVEĻS 25565698

Draudzes valde

AIJA BITINAS 29443794

VALENTĪNA MAČĀNE 26355820

JURIS LAZDĀNS 28467423

Draudzes revīzijas komisijas priekšsēdētāja

ANNA VANAGA 26490421

Procesijas vadītāja ANITA BRAKOVSKA 26814702

Ērģelnieks BONIFĀCIJS LAZDĀNS 29355038

Rožukroņa pulciņa vadītāja LAURA BIVŠAKA 27755353

Atbildīgais par kapliču, Rožkalnu un Upmalas pagastu kapsētu apsaimniekošanu pārvaldes vadītāja

INTA KIVLENIECE 26543751

Par Vārkavas pagasta kapsētu apsaimniekošanu atbild

SKAIDRĪTE MEDNE 29288632

Dievkalpojumu kārtība svētdienās:

Vārkavas draudzē 1000

Jāsmuižas draudzē 1200 – provizoriski

Znotņu draudzē 1500 pirmajā un trešajā mēneša svētdienā.

 

Svētās Mises laiks darbdienās:

Zvaniet, sarunāsim jums labāko laiku.

 

Vārkavas draudzes konts:

VĀRKAVAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE

Konta numurs:

LV52UNLA0050008897143

iet uz

 

new

 

 

© 2024 Pax vobis