VĀRKAVAS BAZNĪCA 2023. GADĀ

Vēl 2022. gada nogalē dzima doma atjaunot Vārkavas baznīcas lustru.

Vāc ziedojumus lustrai.

2023. gada pavasara talka.

Procesija

Lieldienu procesija 2023.g.

Vārkavas draudzes locekļi priecājas par atjaunoto lustru un vēl tai saules mūžu.

2023. gada 28. jūlijā tika iesvētīts piemineklis ilggadējam draudzes ganam Onufrijam Pujatam.

pieminekļa iesvētīšana Onufrijam Pujatam

Augusts Latvijā ir svētceļojumu laiks. Arī šoreiz Vārkavas draudzes baznīca tika izvēlēta, kā garīga pietura ceļā uz Aglonas svētnīcu. Šoreiz šis notikums izcēlās ar to, ka divas sirdis kļuva par vienu veselu sakot savu jā vārdu Dieva priekšā.

laulības

Dievs ir uzklausījis vārkaviešu lūgumu un ir sūtījis strādnieku savā vīna dārzā.

Vārkavas draudzē jauns dvēseļu gans

Vārkavas draudze sumina savus jubilārus un novēl tiem bagātīgas Dieva svētības.

Vārkavas draudze sumina savus jubilārus

Dievs svētī, mūs, mūsu skolotājus, skolas darbiniekus, vecākus, studentus, skolniekus un visus, kas alkst pēc zinībām, lai tās būtu līdzsvarā ar patiesām vērtībām.

iesākot jauno mācību gadu

Vārkavieši pateicas Dievam par rudens veltēm.

ražas svētki Vārkavā

Vārkavas senjori priecājas un ir spārnos par iespēju apbraukt un aplūkot savu dzimto zemīti.

senjori apceļo Latviju

Ziemassvētku gaidās.

Vārkavas baznīca ziemā

Klusa nakts – pie ērģelēm Bonifācijs Lazdāns. Skanot Klusai naktij četri eņģelīši nesa Jēzus Bērniņu uz Betlemīti. Jāuzteic ģimenes, kas iesaistījās eņģeļu spāru pagatavošanā.

Cilvēkbērni kopā ar Jēzus Bērniņu.

2023. g. Kristus dzimšanas svētki Vārkavā

Draudzes cilvēki aktīvi iesaistās draudzes dzīvē, par ko liecina projekti.

DIVU SKULPTŪRU MĀKSLINIECISKĀ UN TEHNISKĀ STĀVOKĻA IZPĒTES PROTOKOLS

iet uz

 
 

new

 

 

© 2024 Pax vobis