Pirmais septembris Bikavā 1999. g.

Sv. Misi celebrē priesteris Felikss Šneveļs.

Lasījums no sv. Pāvila vēstules kolosiešiem un psalms.

Lasījums no sv. Lūkasa evaņģēlija.

Uzruna skolēniem ar dialoga elementiem.

Aizlūgumi.

Upurdāvanu pienešana

Dziedājums – Svēts, Svēts, Svēts …

Konsekrācija.

Tāvs myusu.

Svētā Komūnija.

Sv. Mises nobeigums un svētība iesākot jauno mācību gadu.

 
 

new

 

 

 

© 2022 Pax vobis