Kristīgs viedoklis par evolūciju.

 

sekas - nacistiskais terors

 
 

Darvina izvirzītā teorija met izaicinājumu reliģijai un morālei. Pēc pirmā pasaules kara daudzi politiķi un zinātnieki darvinismā saskata politiskās un sociālās attīstības modeli. Pieņemdami darvinismu šie cilvēki nonāk pie secinājuma, ka Bībelē sludinātā cilvēku vienlīdzība nav zinātniska. Par jauno saukli kļūst labāk piemēroto izdzīvošana. Darvina 1871. gadā publicētajā darbā "Cilvēka izcelšanās" tiek pieminēta medicīnas negatīvā ietekme uz cilvēces attīstību, tikai civilizētajā pasaulē rūpējas par dzīvības saglabāšanu vārgajiem, tā pasliktinot cilvēcisko genofondu, bet pie mežoņiem slimie nomirst. Neviena suga izņemot cilvēku neļauj attīstīties vārgajiem.

pieņemdami darvinismu nacisti nonāk pie secinājuma, ka Bībelē sludinātā cilvēku vienlīdzība nav zinātniska

skatīties video krieviski

 
 

Līdz 1920 gadiem Darvina teorija jau bija izplatījusies un iespaidoja Vācu nacionālo domāšanu. Cilvēki atšķirības starp kultūrām, kā arī civilizāciju uzplaukumu un pagrimumu vērtēja no darvinisma viedokļa, nacistu ideologi nonāca pie slēdziena, ka katrai rasei ir sava dvēsele un katrai dvēselei ir sava rase.

Darvina teorija stipri iespaidoja Vācu nacionālo domāšanu

skatīties video krieviski

 

Nacisti vēlējās virzīt cilvēka evolūciju atlasot labākos no labākajiem, kamēr tiks izveidots supermens, kas tika paredzēts okultajās mācībās. Lai pierādītu āriešu rases pārākumu nacisti uzsāka eksperimentus ar cilvēkiem.

nacisti vēlējās virzīt cilvēka evolūciju atlasot labākos no labākajiem

skatīties video krieviski

 

Fašisms bija sintezēts no rasisma, ateisma un elkdievības. Frīdrihs Nīče, kuru uzskata par fašisma ideoloģisko tēvu cildināja elkdievību un uzbruka monoteismam un sevi sauca par antikristu. Nacistu ideologi smēlās iedvesmas no cilvēknīdēja Nīčes uzskatiem un radīja sistēmu, kas apkaroja ticību un "zemākās" rases, pie kurām tika pieskaitīti ebreji, čigāni un slāvi.

nacistu ideologi smēlās iedvesmas no cilvēknīdēja Nīčes

skatīties video krieviski

 

Vēl ilgi pirms nacionālsociālisma rašanās Amerikāņu okultā biedrība iepazīstina vāciešus un austriešus ar svastiku publicējot to uz sava žurnāla vāka, šīs biedrības dibinātāja bija krievu afēriste madam Blavadska. Blavadskas sekotāji iepazīstināja vāciešus un austriešus ar okulto āriešu rases mācību.

Blavadskas sekotāji iepazīstināja vāciešus un austriešus ar okulto āriešu rases mācību

skatīties video krieviski

 

Daudzi cilvēki neatrazdami mierinājuma industrializētajā pasaulē dodas uz Tibetu augstāko zināšanu meklējumos, starp šiem "patiesības" meklētājiem ir arī madam Blavadska. 1888. gadā Blavadska nopublicē grāmatu "Slepenā doktrīna", kurā viņa apgalvo, ka kādā pazemes klosterī viņai tika atklāts slepens okultais teksts, kurā tika atklāta visuma vēsture un cilvēces nākotne. Blavadska apgalvo, ka viņa saņēma šīs zināšanas pateicoties viņas iniciācijai setiņos slepenajos simbolos, no kuriem pats stiprākais ir svastika. Rasi, kura pacels pasauli no tumsas gaismā, viņa sauc par āriešu rasi, kuras simbols ir svastika.

rasi, kas pacels pasauli no tumsas gaismā, Blavadska sauc par āriešu rasi

skatīties video krieviski

 

Madam Blavadkas izstrādātais mīts par āriešu rasi izplatījās ASV, Anglijā un Eiropā un kopā ar to interese par svastiku. Grāmata, ko sarakstījis Kiplings par Indiju ir pārpildīts ar svastikas attēlojumiem, skoti svastiku iekļauj savā nacionālajā kostīmā, ASV parādās dārgas brošas un auskari svastikas formā. 1932.g. nāca klajā angļu žurnāls "SUPERMAN" veltīts fiziskai kultūrai, kura rāmējumā bija izmantota svastika.

Blavadkas izstrādātais mīts par āriešu rasi izplatījās ASV, Anglijā un Eiropā

skatīties video krieviski

 

Madam Blavadskas darbos āriešu rase tiek attēlota, kā cilvēces evolūcijas augstākā pakāpe, bet Hitlers svastiku skaidro, kā āriešu uzvaras zīmi.

Blavadskas darbos āriešu rase tiek attēlota, kā cilvēces evolūcijas augstākā pakāpe

skatīties video krieviski

 

Vācijas lielākajās pilsētās strādnieku un karavīru savienības pasludina sociālistiskās republikas, bet nacionālisti un anarhisti organizē kontrrevolūciju, bet kā vienus tā otrus vada ēnā stāvošas organizācijas, viena no šādām organizācijām ir Minhenes masonu loža "Tule", kas propagandē Gvido fon Lista okulto mācību. 1918. gada 9. novembrī "Tule" augstākais maģistrs Rudolfs vēršas ar uzsaukumu, kurā uzsver to, ka Vācijā ir pasludinātas sociālistiskās republikas un viņš visus spēkus virzīs uz to, lai nosargātu to, kas pēc viņa domām ir svēts. "Tule" maģistrs saka: "Mūsu dievs ir Valvata un viņa rūna ir A, kas ir āriešu rūna, uguns, saules un ērgļa rūna. "Tule" cīnīsies līdz svastika pacelsies no ledus stindzinošās dzīles, kā uzvaras zīme."

Minhenes masonu loža 'Tule'

skatīties video krieviski

 

"Tule" biedri tika atlasīti no ārstiem, juristiem, aristokrātiem un rūpniekiem, visiem viņiem nācās pierādīt, ka viņi ir tīrasinīgi ārieši. 1918. gada rudenī augstākais maģistrs Rudolfs slepenībā no citiem biedriem organizē strādnieku diskusiju klubu, kas 1919. gada 5. janvārī alus bārā tiek pārveidota par Vācu strādnieku partiju.

strādnieku diskusiju klubu 1919. gada 5. janvārī tiek pārveidots par Vācu strādnieku partiju

skatīties video krieviski

 

Hitlers iestājas strādnieku partijā, kur kļūst par galveno oratoru un tiek iecelts partijas centrālajā komitejā, bet pēc 4 mēnešiem tā tiek pārveidota par nacionālsociālistisko strādnieku partiju NSDAP.

pēc Hitlers iestāšanās strādnieku partijā tā tiek pārveidota par nacionālsociālistisko strādnieku partiju NSDAP

skatīties video krieviski

 

Euģēnikas pamatlicējs ir Darvina brālēns Francis Galtons, kura mācību ar sajūsmu pieņēma sekularizētā pasaule. Euģēnikas mērķis ir pilnveidot cilvēku rasi, ļaujot vairoties tikai labākajiem, kā to dara zemnieki selekcionējot dzīvniekus un augus. Par cik zemākās rases vairojas ātrāk nekā pilnvērtīgās rases, tad vajag stingri kontrolēt dzimstību.

Francis Galtons - Darvina brālēns izveido mācību par euģēniku

skatīties video krieviski

 

Eiropā vēl filozofē par euģēniku, bet ASV tā jau ir prakse. Dakotas štatā vēl gadsimtu mijā (1900.g.) ir aizliegtas laulības garīgi slimiem, alkoholiķiem un slimiem ar tuberkulozi. 1907. gadā Indianas štatā tiek pieņemts likums par sterilizāciju. Līdz 1930. gadam 28 ASV štati pieņēma šo likumu un 15 tūkstoši tika piespiedu kārtā sterilizēti, bet līdz 1939. gadam tika sterilizēti 30 tūkstoši. Vācu veselības ministrija ļoti rūpīgi pēta ASV praksi euģēnikas pielietošanā. Daudzi vācu zinātnieki ir uztraukti, ka Vācija atpaliek no ASV savas rases uzlabošanā.

ASV euģēnika tika ieviesta jau 1900.g.

skatīties video krieviski

 

Tommorrows children "Rītdienas bērns" filmā, kas uzņemta 1934. gadā līdz skatītājiem nonāk euģēniskās idejas, kur cilvēkus sagatavo tam, ka tiks sterilizēti ne tikai paši slimie, bet arī viņu tuvinieki.

'Rītdienas bērns' - 'Tommorrows children' filma 1934. g.

skatīties video krieviski

 

1911. gadā Rokfelleru dzimta euģēniku eksportē uz Vāciju finansējot Ķeizara Vilhelma institūtu. 1912. gadā pēc euģēnikas konferences Londonā, šī mācība sasniedz neredzētu popularitāti.

1911. gadā Rokfelleru dzimta euģēniku eksportē uz Vāciju

skatīties video krieviski

 

Futūrists Herberts Velss bioloģiju apguva no euģēniķu viedokļa un vēlāk šo jauno "ticību" izplatīja pa visu pasauli. 1916. gadā Margaret Sanger Velsa mīļākā sāk izplatīt euģēniskos principus ASV par ko 1923. gadā Sanger saņem iespaidīgu finansiālu palīdzību no Rokfelleru dzimtas. 1924. gadā Hitlers grāmatā "Mein Kampf" "Mana Cīņa" raksta, ka euģēniskā kustība ASV ir viņu iedvesmojusi, viņš pat uzraksta kvēlu vēstuli Medisonam Grantam (Madison Grant) euģēnikās kustības pārstāvim nosaukdams viņa uzrakstīto grāmatu "The Passing of the Great Race" "Ceļš uz lielu nāciju" par savu bībeli. Pateicoties Grantam Hitlers izstrādāja masu slepkavības projektus.

Hitlers ir sajūsmā par Madison Grant grāmatu 'The Passing of the Great Race'

skatīties video krieviski

 

Eugēnika Vācijā kļūst par "Rasu higiēnu" un stipri iespaido vācu okultās kustības. 1919. gadā nomirst Gvido fon Lists, bet viņa vietu ieņem atkritis mūks Jorks Lancs. Lancs apvieno Gvido fon Lista mācību ar eugēnikas principiem un savu jauno doktrīnu nosauc par teozooloģiju, kas ir okultā rasu teoloģija. Lancs domāja, ka āriešu rase pazaudēja savas pārdabiskās spējas sajaucoties ar zemākām rasēm.

eugēnika Vācijā kļūst par 'Rasu higiēnu'

skatīties video krieviski

 

Lancs savas idejas izplata ar "Ostara" žurnāla palīdzību, kas tiek izdots kopš 1905. gada. Lancs piedāvā poligāmiju, lai ātrāk varētu pieaugt tīrā āriešu rase, turpretī "nepilnvērtīgie" tiks padoti sterilizācijai. Vēlāk, kad pie varas atnāks nacionālsociālisti, visi Lanca priekšlikumi tiks nopietni izsvērti un daudzi no tiem tiks īstenoti dzīvē.

kad pie varas atnāks nacionālsociālisti, visi Lanca priekšlikumi tiks nopietni izsvērti

skatīties video krieviski

 

Līdz 1936. gadam Vācija kļuva par vadošo valsti pasaulē euģēnisko principu realizēšanā. Rokfellers nosūtīja uz Vāciju trīs euģēniķus Davenportu, Laughlinu un Golfu, lai konsultētu nacistus masu iznīcināšanas līdzekļu izveidē.

līdz 1936. gadam Vācija kļuva par vadošo valsti pasaulē euģēnisko principu realizēšanā

skatīties video krieviski

 

Bernards Šovs euģēnistu iespaidā lūdza ķīmiķus izgudrot humānu gāzi sabiedrībai nederīgu cilvēku nogalināšanai, jo viņi nespēj dot sabiedrībai tik cik vajadzīgs. Desmit gadus vēlāk nacistiskajā Vācijā tiek izgudrota "humāna gāze" Ciklons B, ko plaši izmantoja koncentrācijas nometnēs Adolfa Eihmaņa vadībā. Vēlāk Bernards Šovs un citi sociālisti izteica neapmierinātību pret nacistiem, jo uzskatīja par nepareizu nogalināt cilvēku tikai par piederību kādai rasei vai tautībai, viņi uzskatīja, ka nogalinot jāņem vērā sociālā piederība.

Bernards Šovs euģēnistu iespaidā aicina ķīmiķus izgudrot humānu gāzi sabiedrībai nederīgu cilvēku nogalināšanai

skatīties video krieviski ar titriem latviešu valodā

 

Euģēniskās idejas tiek iestrādātas mācību grāmatās, tā skolniekam tiek piedāvāts aprēķināt cik dzīvojamo māju varētu uzbūvēt, ja atsakās no psihiatriskās slimnīcas būvniecības, kuras vērtība ir seši miljoni marku. Bērnus līdz trīs gadu vecumam, kas sirgst garīgi vai fiziski jāievada speciālā reģistrā un tad komisija no trijiem ārstiem nolemj, vai bērns dzīvos vai nē un vairāk kā trīsdesmit klīnikās bērnus nogalina ar nāvējošām injekcijām vai nomērdē badā. Pēc diviem gadiem šai programmai tiek pakļauti bērni līdz divpadsmit gadu vecumam.

euģēniskās idejas tiek iestrādātas mācību grāmatās

skatīties video krieviski

 

Vācu zinātnieki augstu novērtē rasu higiēnas praktizēšanu SS un domā šos likumus ieviest attiecībā uz civilajiem iedzīvotājiem. Mēnesi pēc tā kā Hitlers kļūst par Vācijas kancleru tiek pieņemti vairāki euģēniskie likumi. Šie likumi radīja ģenetiskās tiesas, kur tika pieņemti daudzi lēmumi par sterilizāciju. 1700 ģenētiskās tiesas spriedumi tiks pieņemti tikai vienā 1934. gadā un desmit gadu laikā tiks sterilizēti 400 tūkstoši vāciešu. Šim pasākumam par godu nacisti izlaida plakātu, kurā redzama sieviete ar bērnu uz rokām aiz tās stāv vīrietis, kas tur vairogu ar uzrakstu: "Mēs neesam vieni." apkārt ir attēloti valstu karogi, kur jau ir pieņemts likums par sterilizāciju.

vācu zinātnieki augstu novērtē rasu higiēnas praktizēšanu SS un domā šos likumus ieviest attiecībā uz civilajiem iedzīvotājiem

skatīties video krieviski

 

1933. gadā Vācijā tiek masveidīgi iznīcinātas grāmatas, kas ir pretējas nacistiskai ideoloģijai. Hitlera sacelšanās pret saprātu tiks pārvērsta par rasu reliģiju. Hitlers paziņo, ka nometīs kristietības apvalku un atjaunos pagāniskos rituālus ieviesīs bezformīgo un dēmonisko.

Hitlera sacelšanās pret saprātu tiks pārvērsta par rasu reliģiju

skatīties video krieviski

 

Jaunieši no hitlerjūgenda dziedās par to, ka neviens viņiem nepatraucēs būt par Hitlera bērniem: "... nost ar vīraku un svētīto ūdeni, pestīšanu atnesīs svastika."

hitlerjūgends dziedās '... nost ar vīraku un svētīto ūdeni, pestīšanu atnesīs svastika'

skatīties video krieviski

 

Hitlerjūgends - nacistiskā bērnu organizācija Evaņģēlija vietā lasa "Mein Kampf" - Mana cīņa.

nacistiskā bērnu organizācija Evaņģēlija vietā lasa 'Mein Kampf'

skatīties video krieviski

 

Svastika tiek nesta svinīgā procesijā līdzīgi Vissvētākajam Sakramentam. Hitlers ievieš dažādus jaunpagānisma elementus aizstājot patieso ticību. Jauno sieviešu līgā, kas ir obligāta visām meitenēm tiek radīts mītisks āriešu kults.

Hitlers ievieš dažādus jaunpagānisma elementus aizstājot patieso ticību

skatīties video krieviski

 

Hitlers paziņoja, ja gadā dzims miljons bērnu nu tai pat laikā tiks iznīcināts 700 - 800 tūkstoši vājo, tad gala iznākumā nācija kļūs tikai stiprāka. Hitlers plānoja kara gadījuma ieviest arī eitanāziju, viņš uzskatīja, ka kara gadījumā būs vieglāk neitralizēt kristīgās baznīcas iebildumus, bet uz 1939. gadu Hitlers jau jūtas tik varens, ka Baznīcu vairs neuzskata par šķērsli un atdot pavēli izstrādāt slimo bērnu likvidācijas programmu.

1939. gadā Hitlers jūtas tik varens, ka Baznīcu vairs neuzskata par šķērsli

skatīties video krieviski

 

Svastika ir uguns slota, kas simbolizē radīšanas aktu. Nacistu himnā tiek dziedāts Kristus laiks ir beidzies un uzaust saules simbols, ar dievu - sauli mēs atgriezīsim mūsu tautas godu.

svastika ir uguns slota, kas simbolizē radīšanas aktu

skatīties video krieviski

 

Mums nav vajadzīgs cits dievs izņemot Vāciju, tā paziņoja Hitlers. Esesieši tiek komplektēti un atlasīti, kā āriešu tīrākie pārstāvji, kam jāpierāda ar dokumentiem sava āriskā izcelšanā no pat 1750. gada. Esesieši ir jaunās ticības "pravieši" viņi ir āriešu rases elite.

esesieši ir jaunās ticības 'pravieši'

skatīties video krieviski

 

Bībeli nacisti ir izmetuši no sabiedriskās dzīves, bet tās vietā ir ielikuši mītu par nordisko nāciju. Rozenbergs raksta: "Šodien dzima tīrā asins reliģija, ticība tam, ka izvēlētība tiek nodota ar asins palīdzību." Hitlers viņa domu papildina: "Atgriezīsies senās zināšanas gan tumšās, gan gaišās un iemantos savu kādreizējo spēku, mēs izveidosim jaunu reliģiju, kas ir mūsu rases cienīga."

nacisti Bībeli ir izmetuši no sabiedriskās dzīves, bet tās vietā ir ielikuši mītu par nordisko nāciju

skatīties video krieviski

 

sākums, izpēte, saites, new

© 2010 Evolūcija